Tìm Việc Làm - Tìm Việc Nhanh

PC 용 Tìm Việc Làm - Tìm Việc Nhanh다운로드 링크

앱 다운로드 ⇩

Tìm Việc Làm - Tìm Việc Nhanh PC 용 미리보기

Tìm Việc Làm - Tìm Việc Nhanh PC 용  Tìm Việc Làm - Tìm Việc Nhanh PC 용  Tìm Việc Làm - Tìm Việc Nhanh PC 용  Tìm Việc Làm - Tìm Việc Nhanh PC 용  Tìm Việc Làm - Tìm Việc Nhanh PC 용  

Windows PC에서 Tìm Việc Làm - Tìm Việc Nhanh를 다운로드하여 설치하고 즐기십시오.

사용 Tìm Việc Làm - Tìm Việc Nhanh 귀하의 Windows 컴퓨터에서 실제로 매우 쉽습니다하지만 당신 이이 과정을 처음 접한다면, 당신은 분명히 아래 나열된 단계에주의를 기울일 필요가있을 것입니다. 컴퓨터 용 데스크톱 응용 프로그램 에뮬레이터를 다운로드하여 설치해야하기 때문입니다. 다운로드 및 설치를 도와 드리겠습니다 Tìm Việc Làm - Tìm Việc Nhanh 아래의 간단한 4 단계로 컴퓨터에서:


1 : Windows 용 Android 소프트웨어 에뮬레이터 다운로드

에뮬레이터의 중요성은 컴퓨터에서 안드로이드 환경을 흉내 내고 안드로이드 폰을 구입하지 않고도 안드로이드 앱을 설치하고 실행하는 것을 매우 쉽게 만들어주는 것입니다. 누가 당신이 두 세계를 즐길 수 없다고 말합니까? 우선 아래에있는 에뮬레이터 앱을 다운로드 할 수 있습니다.
A. Nox App . OR
B. Bluestacks App .
Bluestacks는 매우 대중적이므로 개인적으로 "B"옵션을 사용하는 것이 좋습니다. 문제가 발생하면 Google 또는 Naver.com에서 좋은 해결책을 찾을 수 있습니다. 


2 : 이제 Windows PC에 소프트웨어 에뮬레이터 설치

Bluestacks.exe 또는 Nox.exe를 성공적으로 다운로드 한 경우 컴퓨터의 다운로드 폴더 또는 다운로드 한 파일을 일반적으로 저장하는 곳으로 이동하십시오.
찾으면 클릭하여 응용 프로그램을 설치하십시오. PC에서 설치 프로세스를 시작해야합니다.
다음을 클릭하여 EULA 라이센스 계약에 동의하십시오.
응용 프로그램을 설치하려면 화면 지시문을 따르십시오.
위 사항을 올바르게 수행하면 소프트웨어가 성공적으로 설치됩니다.


3 : Windows PC 용 Tìm Việc Làm - Tìm Việc Nhanh 사용 방법 - Windows 7/8 / 8.1 / 10

이제 설치 한 에뮬레이터 애플리케이션을 열고 검색 창을 찾으십시오. 지금 입력하십시오. - Tìm Việc Làm - Tìm Việc Nhanh 앱을 쉽게 볼 수 있습니다. 그것을 클릭하십시오. 응용 프로그램 창이 열리고 에뮬레이터 소프트웨어에 응용 프로그램이 표시됩니다. 설치 버튼을 누르면 응용 프로그램이 다운로드되기 시작합니다. 이제 우리는 모두 끝났습니다.
그런 다음 "모든 앱"아이콘이 표시됩니다.
클릭하면 설치된 모든 응용 프로그램이 포함 된 페이지로 이동합니다.
당신은 Tìm Việc Làm - Tìm Việc Nhanh 상. 그것을 클릭하고 응용 프로그램 사용을 시작하십시오.


보너스 : Android 및 iOS 용 다운로드

Android에서 다운로드

정보 Tìm Việc Làm - Tìm Việc Nhanh

개발자 설명

Tìm việc - Không cần nộp hồ sơ, việc tìm ngay đến bạn! Tìm việc là dịch vụ tiện ích hỗ trợ tìm kiếm việc làm với tính năng kết nối trực tiếp cực nhanh, phù hợp và hiệu quả với những ứng viên đang có nhu cầu đi làm ngay! Dịch vụ hữu ích này, có tính tương tác cao giữa nhà tuyển dụng và ứng viên. Data dữ liệu trực tiếp từ Facebook với hơn một triệu công việc cần nhân sự ngay đến từ tất cả các lĩnh vực hàng ngày. Tìm kiếm công việc phù hợp rất dễ dàng, tin cậy và hiệu quả, mọi lúc, mọi nơi. Cách tìm việc hoàn toàn mới không cần nộp hồ sơ, cực kỳ đơn giản chỉ cần thao tác trên điện thoại di động. TÍNH NĂNG Nổi trội DỊCH VỤ Tìm việc : 1. Tương tác trực tiếp đến người tuyển dụng mà không cần nộp hồ sơ Chỉ cần chọn công việc bạn muốn, có thể liên hệ trực tiếp với nhà tuyển dụng ngay lập tức hoàn toàn miễn phí qua : + Chat messenger trực tiếp + Gọi điện + Gửi tin nhắn trực tiếp + Gửi email trực tiếp 2. Hơn một triệu công việc dành riêng cho bạn lựa chọn Kho dữ liệu công việc cập nhật liên tục, hàng ngày. Nguồn dữ liệu trực tiếp từ Facebook đáng tin cậy và nhu cầu nhân sự ngay ! 3. Nhận diện người dùng thông minh Chỉ cần 1 lần đăng nhập hệ thống sẽ tự động lưu nhận diện cho những lần sau và gợi ý những công việc phù hợp với nhu cầu tìm kiếm của bạn. 4. Tìm kiếm công việc phù hợp + Tính năng tìm kiếm thông minh cho phép hệ thống trả về những kết quả chính xác nhất với từ khóa theo yêu cầu. + Hệ thống Lưu trữ những tìm kiếm của bạn để bạn có thể dễ dàng xem lại . 5. Cập nhật những tin tức tuyển dụng mình quan tâm hàng ngày 1 cách đơn giản Người dung dễ dàng tạo 1 list nghề nghiệp Quan tâm ,để có thể nhận thông báo về công việc phù hợp hàng ngày, mọi lúc, mọi nơi. Website : http://ratnhieuviec.com

keyboard_arrow_up